Biyografi

Adnan Atalay

1952′ de Kayseri’de doğdu. 1964 yılında Mimarsinan İlköğretmen Okuluna girdi. Bu okulda müzik öğretmenleri Fuat NİKSARLI ve Ali Rıza AKYOL’ la ilk müzik çalışmalarına başlayıp 1967 yılında Ankara Erkek İlköğretmen Okulu Müzik Semineri sınıfına gönderildi. 1970′ de Müzik Seminerini bitirip G.E.E. Müzik Bölümüne girdi. Bu bölümden 1973 yılında mezun olup Kayseri Lisesi ”Müzik Öğretmenliği” görevine atandı. Bu okulda yaklaşık 8 ay kadar çalıştıktan sonra açılan asistanlık sınavını kazanıp G.E.E. Müzik Bölümüne, ”Müzik Teorisi ve Kulak Eğitimi” dalında asistan olarak atandı. Nurhan CANGAL’ ın rehberliğinde sürdürdüğü 4 yıllık asistanlık döneminde asistanlık programının yanı sıra N. CANGAL’ la birlikte, Prof. Eduard ZUCKMAYER’ in armoni ve Kontrapunt notlarını tamamlayıp yeniden düzenleyerek Yay-Kur Yüksek Öğrenim Dairesince Ders Notu olarak basılan ”Müzik Teorisi (Armoni ve Kontrapunt) kitaplarını hazırladı. Dört yıllık asistanlık programını ve ”Türk Halk Müziğine Dayalı Solfej Metodu” başlıklı Asistanlık Bitirme Çalışmasını 1978′ de tamamlayıp, aynı Bölümün Müzik Teorisi ve Kulak Eğitimi Öğretmenliğine atandı.1979’da Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Musiki Bölümünce açılan asistanlık sınavını kazanıp anılan Bölüme ”Kontrapunkt Tarihi” dalında asistan olarak atandı. Prof. Dr. Gültekin ORANSAY’ın rehberliğinde süren 4 yıllık ikinci asistanlık döneminin ardından l983′ de Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümüne Öğretim Görevlisi olarak atandı. Dikey Çokseslendirme, Yatay Çokseslendirme, Türk Müziği Çokseslendirme, Müzik Biçimleri, Eser Çözümleme, Müzik Yazıları, Halkbilim, Selen Fiziği ve Geleneksel Türk Sanat Müziği derslerini okuttuğu bu bölümdeki 8 yıllık görev süresi içinde D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans öğrenimini bitirip (1987) ”Bilim Uzmanı” unvanını ve aynı yıl aynı dalda ”Sanatta Yeterlik” diplomasını aldı. Ulusal ve uluslararası bir çok kongre, sempozyum ve seminere çeşitli alanlardaki bildirileriyle katılan ATALAY, 1991 yılında bu bölümdeki görevinden istifa edip Milli Eğitim Bakanlığı kadrosuna geçti.

2000 yılına kadar Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünde çalışan ATALAY, 2009-2011 yılları arasında  D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında Armoni-Kontrpuan-Eşlik, Müziksel İşitme-Okuma-Yazma, Müzik Biçimleri ve Geleneksel Türk Sanat Müziği derslerini okuttu.

Müzikoloji ve müzik eğitiminin çeşitli konularına ilişkin yazılarını adnanatalay.com adresindeki “Güncel Yazılar” sayfasında sürdürmekte olan ATALAY, 7-12 Temmuz 2015 tarihinde yapılan Çanakkale Korolar Festivali’nde “Koro Müziğine Üstün Hizmet Ödülü” aldı.

Bilimsel Çalışmalar

Beste ve Düzenlemeler